2016 februarie, Conti & Orchestra – Ro martie, Conti – Italia   2015 februarie, Conti & Orchestra – Ro aprilie, Conti – SUA iulie, Conti Kids – Bucovina iulie, Conti